Föräldrar

Oavsett om man är förstagångsförälder eller flerbarnsförälder kommer oftast en bebis med en del förändringar. Vardagslivet förändras och man behöver hitta nya rutiner. Vi har därför samlat texter för föräldrar då föräldraskap under småbarnsåren står i fokus.

Vi hoppas att texterna vi samlat kan hjälpa till att hitta vägar som passar er. För att få hjälp och stöttning i frågor och val som kan komma upp under föräldraskapet och att skapa rutiner i vardagen.

Informationen och tipsen riktar sig både till föräldrar som fått barn för första gången och föräldrar som har flera barn.

Förstagångsförälder

Som förstagångsförälder gör man dessutom allt för första gången. Det kan vara skrämmande och överväldigande att bli förälder. Det kan kännas som att det är för mycket som man ska tänka på och komma ihåg. Det är normalt, de flesta föräldrar har känt sig osäkra, och det kan ta lite tid att lära sig hantera nya situationer.

Här nedan kan du hitta artiklar om några av de vanligaste funderingarna i början när man fått barn, eller även innan barnet fötts.

Barnnamn

Barnvagn

Sömn (både ens egna och barnens sömnvanor).