Efter födeseln: rätt preventivmedel för dig

Det finns många olika typer av preventivmedel, naturligtvis kondomer som funkar för båda könen. Det skyddar också mot både oönskad graviditet och könssjukdomar. Denna text kommer dock fokusera på preventivmedel för kvinnor –som p-piller, minipiller, p-stav, hormonspiral, kopparspiral, pessar, p-spruta, p-ring, p-plåster. De skyddar och används på olika sätt, varav vissa är mer lika än andra. Vissa preventivmedel innehåller hormonerna östrogen och gestagen, såsom p-piller. P-piller sväljer man ett om dagen, i vissa fall har man uppehåll var tredje vecka, då man har sin mens. Minipiller tas på samma sätt (men alltid utan uppehåll), de innehåller inget östrogen men gestagen. Att de inte innehåller östrogen gör att de är mer lämpliga om man exempelvis har ärftlighet för blodpropp.

Mens med preventivmedel

Vissa som tar preventivmedel har ingen mens alls, andra får fler och/eller kraftigare blödningar och vissa får mer regelbunden mens. Det kan skilja mellan olika typer av preventivmedel och framför allt mellan olika individer. Detta är något som du bör ta upp med barnmorska/gynekolog om du diskuterar preventivmedel. Detta kan vara särskilt viktigt om du har haft problem kring mensen som kraftiga menssmärtor eller oregelbunden mens. Man ska också diskutera vilka biverkningar som finns med respektive preventivmedel. Vilket preventivmedel som passar för respektive kvinna kan skilja sig mycket åt. Faktorer som sjukdomshistoria, ärftlighet och livsstil kan påverka. Vissa vill exempelvis helst helt slippa ha mens medan andra tycket att det känns tryggare att ha mens. Vissa väljer också att ta preventivmedel i första hand för att få regelbunden mens snarare än själva skyddet mot att bli gravid. På Babytips mer information om ägglossning och menscykeln.

P-piller/minipiller

Piller har funnits längst och är väl beprövat och också ett väldigt vanligt preventivmedel. En nackdel med piller är att man behöver ta dem varje dag, helst ska ta dem samma tid varje dag. Det finns dock glömskemarginal, hur lång den är varierar mellan olika piller. Överskriver man marginalen finns risk att man blir gravid. Nu för tiden finns många andra alternativ. För att hitta vilket som passar just dig bäst bör du rådgöra med barnmorska eller gynekolog. Man behöver hur som helst besöka en mottagning för att få preventivmedel utskrivet. Om man är ungdom finns ungdomsmottagningar och i många kommuner är då preventivmedel gratis eller väldigt rabatterat.

Även om man är under 18 behöver man inte föräldrars tillstånd för att få preventivmedel utskrivet. Det är väldigt viktigt att man inte tar preventivmedel om man inte själv har fått det utskrivet.

Val av preventivmedel

Som nämnts ovan finns det många varianter av preventivmedel. Det går att läsa mycket om samtliga på internet och det finns många råd och rekommendationer. Det är dock viktigt att alltid rådgöra med vården innan man bestämmer sig. Det har exempelvis tidigare sagts att spiral endast lämpade sig för kvinnor som fött barn, något som nu dementerats. Nu rekommenderar vissa spiral till flera då flera kvinnor som inte fött barn använder spiral och är nöjda med det.

Skyddad i flera år

Preventivmedel som hormonspiral och p-stav sätter man hos en barnmorska, staven/spiralen räcker sedan flera år. Tiden kan variera, exempelvis kan verkningstiden vara något kortare om man är överviktig. Barnmorskan tar sedan ut staven/spiralen efter verkningstiden löpt ut. Om man önskar kan man sätta in en ny stav/spiral så man fortsätter vara skyddad. Vill man försöka bli gravid innan staven eller spiralens skyddande effekt tagit slut går det bra. Man uppsöker då bara en barnmorska som tar ut preventivmedlet.

Spiral

En sorts spiral räcker upp till fem år, en annan sort med mindre hormoner räcker upp till tre år. Spiralen sätts in i livmodern där den utsöndrar hormonet gestagen. 

P-stav

P-staven sätts in med en sorts spruta i ena överarmen, även denna utsöndrar hormonet gestagen. Den är som ett tunt plaströr och är några centimeter lång. Staven känns genom huden om man tar på den men i övrigt känner de flesta inget alls. Att sätta in den går snabbt men kan vara lite svårare att ta ur. Detta för att det blir vävnader runt staven och staven behöver frigöras från dessa när man tar ut den. Det är olika hur lätt eller svårt det är, man får bedövning innan staven tas ur.

Utan hormoner

Vissa vill inte tillsätta hormoner till sin kropp. Då finns alternativ som pessar och kopparspiral.

Pessar

Pessar funkar genom att man smörjer in det med ett spermiedödande medel. Det förs sedan in i slidan och har det där under samlaget. Man kan tvätta av det för att sedan återanvända det, med nytt speriedödande medel. Pessar finns i två storlekar.

Kopparspiral

Hormonspiral sätts den in av barnmorska och kan också skydda upp till fem år. Skillnaden är att den inte innehåller hormoner men skyddar genom att påverka både äggcell och spermier. Kopparspiral fungerar också som akut p-piller, istället för dagen efter-piller, om man har haft oskyddat samlag. Man ska då sätta in kopparspiralen inom fem dygn efter samlaget. En negativ bieffekt med kopparspiral är att man kan få kraftigare menssmärtor och mer blödningar.

Preventivmedelsappar och kalender

Det finns andra varianter utan att man använder sig av preventivmedel. Det finns exempelvis appar som hjälper en att hålla koll på ägglossningen. Det fungerar så att man registrerar vissa datum, som när man har första dagen på varje mens. Man utgår från kvinnans menscykel och appen hjälpen en att hålla koll på när man har ägglossning. Ofta används det för att veta när man inte bör ha samlag, om man inte vill bli gravid. Men det skulle också kunna vara till hjälp om man vill ha barn, då man gör tvärtom och har samlag när appen säger att man har ägglossning. Detta är dock inte en helt säker metod och fungerar olika bra för olika individer.

Graviditetstest

Antingen om man inte använder sig av något preventivmedel eller exempelvis har glömt att ta ett p-piller i tid är man oskyddad. Om man har samlag och är osäker kan man ta ett graviditetstest. Det finns olika varianter i olika prisklasser. Här kan du läsa mer om graviditetstest.

Könssjukdomar

Det man bör ha i åtanke är att samtliga förslag ovan endast skyddar mot graviditet, int emot könssjukdomar. Vid sexuellt samliv med en ny partner bör man alltid använda kondom. Detta för att skydda sig mot sådant som klamydia, gonorré och AIDS.

Klamydia

Den vanligaste könssjukdomen i Sverige är Klamydia. För att undvika att smittas bör man använda kondom. Ett symptom är att att det gör ont när man kissar men de flesta har inga, eller nästan inga, symptom. Detta gör att det kan vara svårt att veta om man har fått klamydia. Om du misstänker att du har fått klamydia behöver du uppsöka en könsmottagning/vårdcentral. Det bästa sättet för att förhindra vidare smittspridning är att testa dig direkt om du misstänker att du är smittad.

Lämna ett svar